1

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

Lokalizacja: Suchedniów, woj. świętokrzyskie

Systemy ciepłownicze:

Dane eksploatacyjne (2023):
  • zamówiona moc cieplna –  4,085MW
  • sprzedaż energii cieplnej – 5471MWh
Spektrum:
Miejski i przemysłowy rynek ciepłowniczy

Klienci:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa i Wspólnoty Mieszkaniowe w Suchedniowie