Plan remontów

Informacja Plan remontów na rok 2021, w myśl zapisów Ustawy Prawo Energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), art. 16 ust. 17


Elektrociepłownia Gliwice

1 Remonty kotłów parowych
2 Przegląd sprężarek, remont osuszacza
3 Remont elektrofiltrów
4 Remont pomostu odżużlania
5 Remont izolacji cieplnych
6 Wymiana armatury na kotłach parowych
7 Prace przygotowawcze pod UDT
8 Okresowy przegląd turbiny wraz zakupem części
9 Utrzymanie ruchu
10 Remont Rurociągu do Opla


Ciepłownia Poniatowa

1 Remont taśmociągu odżużlania
2 Remont budynków i pomieszczeń
3 Remont odżużlaczy
4 Zabezpieczenia antykorozyjne
5 Wymiana armatury na sieci ciepłowniczej
6 Wymiana worków odpylacza oraz koszy
7 Remont instalacji elektrycznych
8 Ruszt kotła K4
9 Przegląd i legalizacja wag
10 Konserwacja komina
11 Remont wymurówek kotłów


Ciepłownia Suchedniów

1 Remont budynku
2 Remont urządzeń pomocniczych i energetycznych
3 Remont ładowarki miału
4 Remont instalacji elektrycznej
5 Wymiana zaworów i instalacji zasilającej na terenie
kotłowni