Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.

Location: Piekary Śląskie, Silesia Province

Heating systems:
Julian
• Ziętek
• Andaluzja
• Kasztanowa

Operational data (2018):
  • The installed thermal capacity: 83.130 MW
  • Ordered thermal capacity: 68.2 MW
  • Sale of heat: 112 129 MWh

Spectrum:
Municipal and industrial market of heat

Customers:
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
A Housing co-operative in Piekary Śląskie
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej in Piekary Śląskie
Housing Communities in Piekary Śląskie
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej in Piekary Śląskie
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

For more information about MPEC